Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Nagroda
Weź udział w promocji „Buduj z kontem”, spełnij warunki promocji, a otrzymasz nawet do:

3 zestawów klocków Lego®!


Promocja „Buduj z kontem” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Buduj z kontem”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
wraz z kartą i dostępem do bankowości
elektronicznej, za pomocą Linka promocyjnego
do 31.03.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Umowa musi zostać zawarta do 14.04.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 kwietnia 2019 r. aktywuj Aplikację GOmobile.
Następnie w każdym z miesięcy:
kwiecień - czerwiec 2019 r. zrealizuj min. 1 Przelew za pomocą GOmobile oraz wykonaj min. 5 Transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę 300 zł, zgodnie z Regulaminem


1 Rejestracji w promocji „Buduj z kontem” można dokonać od dnia 11.03.2019 r. do osiągnięcia 500 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Buduj z kontem” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku BGŻ BNP Paribas S.A. oraz nie była nim w ramach działalności przejętej przez BNP Paribas Bank Polska S.A. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz 3 zestawy klocków Lego®?
Pierwszą nagrodę w postaci zestawu klocków Lego® nr 70841 otrzymasz za aktywację Aplikacji GOmobile do 30 kwietnia 2019 r. oraz wykonanie w kwietniu 2019 r. min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą GOmobile i min. 5 Transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Informację o pierwszej nagrodzie otrzymasz do 19 maja 2019 r., a wysyłkę zrealizujemy do 31 maja 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Drugą nagrodę w postaci zestawu klocków Lego® nr 60206 otrzymasz za wykonanie w maju 2019 r. min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą GOmobile oraz min. 5 Transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 300 zł. Informację o drugiej nagrodzie otrzymasz do 19 czerwca 2019 r., a wysyłkę zrealizujemy do 30 czerwca 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Trzecią nagrodę w postaci zestawu klocków Lego® nr 60240 otrzymasz za wykonanie w czerwcu 2019 r. min. 1 Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą GOmobile oraz min. 5 Transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę min. 300 zł.
Informację o trzeciej nagrodzie otrzymasz do 19 lipca 2019 r., a wysyłkę zrealizujemy do 31 lipca 2019 r. po spełnieniu opisanych w Regulaminie promocji warunków w zakresie odbioru nagrody.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za użytkowanie karty debetowej
dla posiadacza

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Buduj z kontem”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Buduj z kontem”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma 3 zestawy klockow Lego®?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie budujzkontem.bnpprofi.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Buduj z kontem” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Buduj z kontem”: budujzkontem@bnpprofi.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Buduj z kontem” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia Promocji „Buduj z kontem” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Buduj z kontem” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: budujzkontem@bnpprofi.pl. Informacje o promocji „Buduj z kontem”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie budujzkontem.bnpprofi.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Buduj z kontem” trwa do osiągnięcia 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.03.2019 r.
Otrzymanie nagród rzeczowych w postaci 3 zestawów Lego o łącznej wartości  130,97 zł brutto w ramach Promocji „Buduj z kontem” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w postaci zestawu klocków Lego® nr 70841:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie budujzkontem.bnpprofi.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 11.03.2019 r. do osiągnięcia liczby 500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.03.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 11.03.2019 r. do 31.03.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacją mobilna GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Buduj z kontem” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 14.04.2019 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r.
(iv) wykonania min. 1 opisanego w Regulaminie Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 30 kwietnia 2019 r.
(v) wykonania min. 5 opisanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Otrzymanie Drugiej Nagrody w postaci zestawu klocków Lego® nr 60206:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) wykonania min. 1 opisanego w Regulaminie Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile) do dnia 31 maja 2019 r.
(iii) wykonania min. 5 opisanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, do dnia 31 maja 2019 r.
Otrzymanie Trzeciej Nagrody w postaci zestawu klocków Lego® nr 60240:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody,
(ii) wykonania min. 1 opisanego w Regulaminie Przelewu środków z Konta Osobistego za pomocą Aplikacji mobilnej GOmobile) do dnia 30 czerwca 2019 r.
(iii) wykonania min. 5 opisanych w Regulaminie Transakcji bezgotówkowych kartą debetową o łącznej wartości min. 300 zł, do dnia 30 czerwca 2019 r.
Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, w ramach działalności przejętej przez Bank z dniem 31.10.2018 r. w wyniku podziału podmiotu o numerze KRS 14540, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste z planem taryfowym Konto Optymalne, o którym mowa w Regulaminie promocji „Buduj z kontem” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).